Adăugarea o proprietate fereastra

Următorul exemplu încarcă o pictogramă și apoi un cursor și alocă memorie pentru o tampon. Exemplu apoi utilizează funcția SetProp pentru a asocia pictograma rezultat, cursor, și memorie mânere ca fereastra Proprietăți pentru fereastra identificat de variabila definite de aplicare hwndSubclass. Proprietățile sunt identificate prin siruri de caractere PROP_ICON, PROP_CURSOR și PROP_BUFFER.

# define tampon 4096 HINSTANCE hinst;       / / ocupa de curent instanță HWND hwndSubclass;     / / ocupa de o fereastra subclassed MÂNER hIcon, hCursor; 
HGLOBAL hMem; 
char * lpMem; 
TCHAR tchPath [] = "c:\\winnt\\samples\\winprop.c"; 
 
/ / Încărca resursele. 
 
hIcon = LoadIcon (hinst, MAKEINTRESOURCE(400)); 
hCursor = LoadCursor (hinst, MAKEINTRESOURCE(220)); 
 
/ / Aloca și umple un buffer de memorie. 
 
hMem = GlobalAlloc (GPTR, tampon); 
lpMem = GlobalLock(hMem); 
lstrcpy (lpMem, tchPath); 
GlobalUnlock(hMem); 
 
/ / Seta proprietățile ferestrei pentru hwndSubclass. 
 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_ICON", hIcon); 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_CURSOR", hCursor); 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_BUFFER", hMem) 

 

Index