EndDeferWindowPos

Funcția EndDeferWindowPos simultan actualizează poziția și dimensiunea de una sau mai multe ferestre într-un singur ciclu răcoritoare ecran.

(BOOL EndDeferWindowPos HDWP  hWinPosInfo / / manipula structura internă);
 

Parametrii

hWinPosInfo
Ocupa un multiple-fereastra-structura pozi?ia care conține informații despre dimensiunea și poziția pentru una sau mai multe ferestre. Această structură internă este returnată de funcția BeginDeferWindowPos sau de cele mai recente apel la funcția de DeferWindowPos.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Funcția EndDeferWindowPos a trimite mesajele WM_WINDOWPOSCHANGING și WM_WINDOWPOSCHANGED la fiecare fereastră identificate în structura internă.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, BeginDeferWindowPos, DeferWindowPos, WM_WINDOWPOSCHANGED, WM_WINDOWPOSCHANGING

Index