WM_NCDESTROY

Mesajul WM_NCDESTROY informează o fereastră că nonclient zona este fiind distruse. Funcția DestroyWindow a trimite mesajul WM_NCDESTROY în fereastra următoare WM_DESTROY mesajul. WM_DESTROY este utilizat pentru a elibera memorie alocate obiect asociate cu fereastra.

 WM_NCDESTROY 

 

Parametrii

Acest mesaj are parametri nu.

Valorile întroarse

Dacă o cerere procesele acest mesaj, acesta trebuie să returnați zero.

Observații

Acest mesaj eliberează orice memorie alocate pe plan intern pentru fereastra.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra de mesaje, DestroyWindow, WM_DESTROY, WM_NCCREATE

Index