EnumThreadWndProc

Funcția EnumThreadWndProc este o funcție de apel invers definite de aplicare cu funcția EnumThreadWindows . Acesta primește mânerele fereastra asociată cu un fir. Tip WNDENUMPROC definește un indicator pentru această funcție de apel invers. EnumThreadProc este un substituent pentru numele de funcție definită de aplicare.

 (BOOL apel INVERS EnumThreadWndProc HWND  hwnd, / / ocupa fereastraLPARAMlParam / / definite de aplicarea valorii);
 

Parametrii

hwnd
Ocupa într-o fereastră care asociate cu firul specificat în funcția EnumThreadWindows.
lParam
Specifică valoarea aplicare-definită în funcția de EnumThreadWindows.

Valorile întroarse

Pentru a continua enumerarea, funcția de apel invers trebuie să returneze TRUE; pentru a opri enumerarea, aceasta trebuie să returneze FALSE.

Observații

Cererea trebuie să înregistreze această funcție de apel invers prin trecerea adresa sa la funcția de EnumThreadWindows.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Definite de utilizator.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, EnumThreadWindows

Index