Cererile de multithread

O aplicație bazată pe Win32 poate avea mai multe fire de execuție, și fiecare fir poate crea windows. Firul care creează o fereastră con?ine codul său fereastra procedură.

O cerere poate utiliza funcția EnumThreadWindows pentru a enumera windows create de un fir special. Această funcție trece ghidajul pentru fiecare fereastră thread, la rândul său, la o funcție de apel invers definite de cerere, EnumThreadWndProc.

GetWindowThreadProcessId funcția întoarce identificatorul de firul care a creat o fereastră special.

Pentru a seta starea arată o fereastră creat de un alt fir, utilizați funcția ShowWindowAsync.

Index