IsWindowVisible

Funcția IsWindowVisible preia statul de vizibilitate a ferestrei specificat.

(BOOL IsWindowVisible HWND  hWnd / / ocupa fereastra);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra pentru a testa.

Valorile întroarse

Dacă fereastra specificate și fereastra sa mamă au stilul WS_VISIBLE, valoarea returnată este nenul.

Dacă fereastra specificate și fereastra sa mamă nu au stilul WS_VISIBLE, valoarea returnată este zero. Deoarece specifică valoarea returnată dacă fereastra are stilul WS_VISIBLE, poate fi diferită de zero chiar dacă fereastra este complet acoperită de alte windows.

Observații

Statul de vizibilitate de la o fereastră este indicată prin WS_VISIBLE stil de biți. Când este setat WS_VISIBLE, este afișată fereastra și desen ulterioare în ea este afișat atât timp cât fereastra are stilul WS_VISIBLE.

Orice desen într-o fereastră cu stilul WS_VISIBLE nu vor fi afișate dacă fereastra este acoperită de alte ferestre sau se tunde de fereastra sa mamă.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, ShowWindow

Index