IsIconic

Funcția IsIconic determină dacă fereastra specificat este minimizat (iconic).

(BOOL IsIconic HWND  hWnd / / ocupa fereastra);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra pentru a testa.

Valorile întroarse

Dacă fereastra este iconic, valoarea returnată este nenul.

Dacă fereastra nu este iconic, valoarea returnată este zero.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, IsZoomed

Index