WM_GETICON

WM_GETICON mesajul este trimis într-o fereastră pentru a prelua un mâner de pe pictograma mari sau mici care asociate cu o fereastră. Sistemul afișează pictograma mare în dialog Alt + Tab, și pictograma mici în fereastra legenda.

WM_GETICON fType = wParam;  / / tip icon 

Parametrii

fType
Valoarea wParam. Specifică tipul de pictograma fiind adus. Acest parametru poate fi una dintre următoarele valori:
Valoarea Sensul
ICON_BIG Prelua pictograma mare pentru fereastra.
ICON_SMALL Prelua pictograma mici pentru fereastra.

Valorile întroarse

Valoarea returnată este un mâner de pe pictograma mari sau mici, în funcție de valoarea fType. Atunci când o cerere prime?te acest mesaj, se poate returna un mâner într-o pictogramă de mari sau mici, sau transmite mesajul la DefWindowProc.

Ac?iune implicită

DefWindowProc întoarce un mâner pe pictograma mari sau mici asociate cu fereastra, în funcție de valoarea fType.

Observații

Atunci când o cerere prime?te acest mesaj, se poate returna un mâner într-o pictogramă de mari sau mici, sau transmite mesajul la DefWindowProc.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 4.0 sau ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra de mesaje, DefWindowProc, WM_SETICON

Index