GetClassName

Funcția GetClassName preia numele categoriei căreia îi aparține fereastra specificat.

int () GetClassName HWND  hWnd, / / ocupa de fereastraLPTSTRlpClassName, / / adresa de tampon pentru numele claseiintnMaxCount / / Dimensiune tampon, în caractere);
 

Parametrii

hWnd
Mâner pentru fereastra și, indirect, clasa de care aparține fereastra.
lpClassName
Indicatorul către buffer-ul care este de a primi șirul de nume de clasă.
nMaxCount
Specifică lungimea, caractere, de tampon a subliniat de parametrul lpClassName . Șirul de numele clasei este trunchiat dacă este mai lungă decât zona-tampon.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este numărul de caractere copiate în tamponul specificat.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.
Unicode:Pus în aplicare ca Unicode și ANSI versiuni Windows NT.

A se vedea, de asemenea

Fereastra clase de prezentare, fereastra clasa funcții, FindWindow, GetClassInfo, GetClassLong, GetClassWord

Index