STM_SETIMAGE

O cerere de a trimite un mesaj STM_SETIMAGE pentru a asocia o imagine nouă (pictograma sau bitmap) cu un control statice.

 STM_SETIMAGE wParam = fImageType (WPARAM);       / / tipul de imagine pavilion lParam = hImage (LPARAM) (MÂNER);  / / ocupa imaginii 

 

Parametrii

fImageType
Valoarea wParam. Specifică tipul de imagine pentru a asocia cu controlul statice. Acest parametru poate fi una dintre următoarele valori:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_CURSOR
IMAGE_ENHMETAFILE
IMAGE_ICON

hImage
Valoarea lParam. Ocupa în imagine pentru a asocia cu statică de control.

Valorile întroarse

Valoarea returnată este un mâner imaginii asociate anterior cu statică de control, dacă este cazul; în caz contrar, este NULL.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Statice controale prezentare, statice Control mesaje, STM_GETIMAGE

Index