STM_GETICON

O cerere trimite mesajul STM_GETICON pentru a prelua un mâner de pe pictograma asociate cu un control statice care are stilul SS_ICON.

STM_GETICON wParam = 0; / / nu sunt utilizate; trebuie să fie zero lParam = 0; / / nu sunt utilizate; trebuie să fie zero 

 

Parametrii

Acest mesaj are parametri nu.

Valorile întroarse

Valoarea returnată este un mâner icon, sau NULL dacă controlul static are nici o pictogramă asociate sau dacă a apărut o eroare.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Statice controale prezentare, statice Control mesaje, STM_SETICON

Index