WM_VSCROLL

WM_VSCROLL mesajul este trimis într-o fereastră atunci când un eveniment de parcurgere apare în bara de defilare verticală standard a ferestrei. Acest mesaj este trimis, de asemenea, proprietarul unui control bară de defilare verticală atunci când un eveniment de parcurgere apare în controlul.

WM_VSCROLL nScrollCode = (int) LOWORD(wParam); / / scroll bar valoarea nPos = (int scurt) HIWORD(wParam);  / / Defilați caseta pozi?ia hwndScrollBar = lParam (HWND);      / / gestiona a defila bar 

 

Parametrii

nScrollCode
Valoarea cuvântul low-ordine wParam. Specifică o valoare de bara de defilare, care indică utilizatorul de defilare cererea. Acest parametru poate fi una dintre următoarele valori:
Valoarea Sensul
SB_BOTTOM Defilare la dreapta jos.
SB_ENDSCROLL Se încheie defilare.
SB_LINEDOWN Derulează o linie.
SB_LINEUP Defilează o linie de sus.
SB_PAGEDOWN Derulează o pagină.
SB_PAGEUP Defilează o pagină până.
SB_THUMBPOSITION Utilizatorul a târât caseta de defilare (degetul mare) și lansat butonul mouse-ului. Parametrul nPos indică pozi?ia la sfâr?itul opera?iunii glisați caseta de defilare.
SB_THUMBTRACK Utilizatorul este glisați caseta de defilare. Acest mesaj este trimis în mod repetat până când utilizatorul eliberează butonul mausului. Parametrul nPos indică pozi?ia în care a fost tras caseta de defilare.
SB_TOP Defilare la stânga sus.

nPos
Valoarea cuvântul high-ordine wParam. Specifică poziția curentă a casetei de defilare dacă parametrul nScrollCode este SB_THUMBPOSITION sau SB_THUMBTRACK; în caz contrar, nPos nu este utilizat.
hwndScrollBar
Valoarea lParam. Dacă mesajul este trimis de o bară de defilare, apoi hwndScrollBar este ghidajul controlul bara de defilare. Dacă mesajul nu este trimis către o bară de defilare, hwndScrollBar este NULL.

Valorile întroarse

Dacă o cerere procesele acest mesaj, acesta trebuie să returnați zero.

Observații

Mesaj de notificare a SB_THUMBTRACK este de obicei folosit de aplicații care oferă feedback-ul ca utilizator trage caseta de defilare.

În cazul în care o cerere defilează con?inutul ferestrei, acesta trebuie să Reinițializare, de asemenea, pozi?ia caseta de defilare utilizând funcția SetScrollPos.

Rețineți că mesajul WM_VSCROLL poartă numai 16 biți datelor caseta de defilare. Astfel, aplicații care se bazează exclusiv pe WM_VSCROLL (și WM_HSCROLL) pentru a defila pozi?ia au o valoare de pozi?ia maximă practice de 65.535 de date.

Cu toate acestea, deoarece SetScrollInfo, SetScrollPos, SetScrollRange, GetScrollInfo, GetScrollPos, și GetScrollRange funcții cină 32-bit scroll bar datelor, există o modalitate de a eluda barajul-16-bit mesajele WM_HSCROLL și WM_VSCROLL. A se vedea GetScrollInfo pentru o descriere de tehnica.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare bare de defilare, bara de defilare mesaje, GetScrollInfo, GetScrollPos, GetScrollRange, SetScrollInfo, SetScrollPos, SetScrollRange, WM_HSCROLL

Index