EN_SELCHANGE

Mesajul de notificare EN_SELCHANGE notifică fereastra părinte un control de editare bogat care a schimbat selecția curentă. Un control de editare bogat trimite acest mesaj de notificare în formă de un mesaj WM_NOTIFY.

EN_SELCHANGE wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (SELCHANGE departe *) lpSelChange 

 

Parametrii

uID
Identificator de comanda editare bogat.
lpSelChange
Indicator spre o structură SELCHANGE.

Valorile întroarse

Nici o valoare returnată.

Observații

Pentru a primi notificări EN_SELCHANGE, specifica pavilion ENM_SELCHANGE din masca de trimis cu mesajul EM_SETEVENTMASK.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Rich Editare controale prezentare, Rich edita mesajele de notificare, SELCHANGE, WM_NOTIFY

Index