IRichEditOle::ConvertObject

Face conversia unui obiect la un nou tip. Acest apel reload obiect dar nu vigoare o actualizare; Apelantul trebuie să facă acest lucru.

(HRESULT ConvertObject LUNG  iob, REFCLSID  rclsidNew, LPCSTR  lpstrUserTypeNew  );
 

Parametrii

iob
Index al obiectului pentru a converti. Dacă acest parametru este REO_IOB_SELECTION, obiectul selectat se va efectua conversia.
rclsidNew
Identificator de categorie a din clasa la care se va efectua conversia obiectului.
szUserTypeNew
Tip utilizator-vizibil numele clasei la care se va efectua conversia obiectului.

Valorile întroarse

Întoarce starea de succes. Utilizarea GetScode pentru a prelua o SCODE. Poate fi S_OK pe succesul sau E_INVALIDARG în cazul în care indicele nu este validă, sau un SCODE s-a întors la OLE.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richole.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, Editare bogat OLE interfe?ele, IRichEditOle

Index