FINDTEXTEX

Conține informații despre text pentru a căuta într-un control de editare bogat. Această structură este folosit cu mesajul EM_FINDTEXTEX.

 typedef struct _findtextex {CHARRANGE fin;      / / gama de căutare
    LPSTR lpstrText;     / / null-terminated șir pentru a găsi
    CHARRANGE chrgText;  / / zona în care textul este găsit
} FINDTEXTEX 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.
Unicode:Definit ca structurile Unicode și ANSI.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, structuri de editare bogat

Index