FINDTEXT

Structura FINDTEXT conține informații despre text pentru a căuta într-un control de editare bogat. Această structură este folosit cu mesajul EM_FINDTEXT.

typedef struct _findtext {CHARRANGE fin; 
    LPSTR lpstrText; 
} FINDTEXT 

 

Membrii

fin
Gama de căutare.
lpstrText
Șir Null-terminated pentru a găsi.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în commdlg.h.
Import Biblioteca:Utilizarea comdlg32.lib.
Unicode:Pus în aplicare ca Unicode și ANSI versiuni Windows NT.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, structuri de editare bogat, EM_FINDTEXT

Index