Crearea unui Control de editare bogat

Pentru a crea un control de editare bogat, apela funcția CreateWindowEx , specificând clasa fereastra de editare bogat. Dacă tu ești folosire de editare bogat 1.0 (RICHED32.DLL), specificați "RichEdit" pentru parametrul de clasa fereastra. Dacă tu ești folosire de editare bogat versiunea 2.0 (RICHED20.DLL), specificați RICHEDIT_CLASS pentru parametrul de clasa fereastra.

Controale de editare bogat suportă cele mai multe dintre stilurile fereastra utilizate cu controalele de editare, precum și stiluri suplimentare. Dacă doriți să permiteți mai multe linii de text în controlul trebuie să specificați stilul fereastra ES_MULTILINE.

Index