UNDONAMEID

[Acest lucru este documenta?ia preliminare și subiect pentru a schimba].

Tipul de enumerare UNDONAMEID conține valori care indică tipurile de bogat Editare acțiuni de control care poate fi anulată sau refăcut. Mesajele EM_GETREDONAME și EM_GETUNDONAME utiliza acest tip de enumerare întoarce o valoare.

typedef enum _undonameid {}
  UID_UNKNOWN = 0,
  UID_TYPING = 1,
  UID_DELETE = 2,
  UID_DRAGDROP = 3,
  UID_CUT = 4,
  UID_PASTE = 5
} UNDONAMEID 

Valoarea Enumerator Sensul
UID_UNKNOWN Tipul de ac?iune anulare este necunoscut.
UID_TYPING Tastarea func?ionarea.
UID_DELETE Ștergeți func?ionarea.
UID_DRAGDROP Opera?iune drag-drop.
UID_CUT Func?ionarea tăiate.
UID_PASTE Opera?iunea de lipire.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 4.0 sau ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, tipuri de enumerare editare bogat, EM_GETREDONAME, EM_GETUNDONAME

Index