ENOLEOPFAILED

Conține informații despre o operațiune de OLE nu a reușit.

typedef struct {}
  NMHDR nmhdr; 
  Iob lungi;   
  TroisiemeOeil lung;  
  HRESULT hr;  
} ENOLEOPFAILED 

Membrii

nmhdr
Notificarea antet.
iob
Obiect index.
troisiemeOeil
OLE operație care eșuată. Acest lucru poate fi OLEOP_DOVERB pentru a indica faptul că IOleObject::DoVerb nu a reușit.
hr
Cod de eroare returnat de obiect privind func?ionarea.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Rich Editare controale prezentare, structuri de editare bogat, EN_OLEOPFAILED, IOleObject::DoVerb

Index