ENDROPFILES

Structura ENDDROPFILES conține informații asociate cu un mesaj de notificare EN_DROPFILES . Un control de editare bogat trimite acest mesaj de notificare atunci când primește o WM_DROPFILES mesaj.

typedef struct _endropfiles {NMHDR nmhdr; 
    GHIDAJ de hDrop; 
    Cp lung; 
    BOOL fProtected; 
} ENDROPFILES 

 

Membrii

nmhdr
Notificarea antet.
hDrop
Ocupa în lista de fișiere scăzut (la fel ca și în WM_DROPFILES). Acest mâner este folosit cu funcțiile DragFinish, DragQueryFileși DragQueryPoint.
cp
Caracterul poziția la care s-ar se inserează fișierele scăzut.
fProtected
Valoare boolean specifică dacă pozi?ia de caractere specificat este protejat (adevărat) sau nu protejate (FALSE).

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Rich Editare controale prezentare, structuri de editare bogat, DragFinish, DragQueryFile, DragQueryPoint, EN_DROPFILES, WM_DROPFILES

Index