IRichEditOleCallback::GetClipboardData

Permite clientului să furnizeze propriul obiect clipboard.

(HRESULT GetClipboardData CHARRANGE departe  * lpchrg, DWORD  reco, LPDATAOBJECT departe  * lplpdataobj  );
 

Parametrii

lpchrg
Indicatorul de structura CHARRANGE specificarea domeniului Clipboard-ul este pentru.
reco
Clipboard-ul func?ionarea pavilion. Poate fi unul dintre aceste valori.
RECO_COPY Copiați în Clipboard.
RECO_CUT Tăiat în Clipboard.
RECO_DRAG Glisați opera?iunea (drag and drop)
RECO_DROP Drop (drag și drop).
RECO_PASTE Lipiți din clipboard.

lplpdataobj
Indicatorul pentru variabila indicatorul care primește adresa IDataObject aplicarea reprezentând intervalul specificat în parametrul lpchrg . Valoarea lppdataobj este ignorată dacă se returnează o eroare.

Valorile întroarse

Întoarce starea de succes. Dacă SCODE de valoarea returnată este E_NOTIMPL, comanda editare bogat creează propria obiect clipboard. În cazul în care SCODE de valoarea returnată este un eșec altul decât E_NOTIMPL operațiunea nu reușește.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richole.h.

A se vedea, de asemenea

Rich Editare controale prezentare, interfețe de editare bogat OLE, CHARRANGE, IDataObject, IRichEditOleCallback

Index