TEXTRANGE

Structura TEXTRANGE primește un interval de text dintr-un control de editare bogat. Această structură este completat de mesaj EM_GETTEXTRANGE. Tampon a subliniat de membru lpstrText trebuie să fie suficient de mare pentru a primi toate caracterele și caracterul null teminating.

pedef struct _textrange {CHARRANGE fin; 
    LPSTR lpstrText; 
} TEXTRANGE 

 

Membrii

fin
Interval de caractere pentru a obține.
lpstrText
Indicatorul pentru a tampon pentru a primi mesaje text.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.
Unicode:Definit ca structurile Unicode și ANSI.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, structuri de editare bogat, EM_GETTEXTRANGE

Index