EM_GETOLEINTERFACE

Mesajul EM_GETOLEINTERFACE preia un obiect IRichEditOle pe care un client poate utiliza pentru a accesa un control de editare bogat OLE funcționalitatea.

EM_GETOLEINTERFACE wParam = 0; 
lParam = (LPARAM) (LPVOID departe *) ppObject 

 

Parametrii

ppObject
Adresa la care controlul stochează un pointer de obiect IRichEditOle . Controlul apelează funcția AddRef pentru obiectul înainte de a reveni, astfel încât aplica?ia apelantă trebuie să apela funcția de Lansare , atunci când este făcut cu obiectul.

Valorile întroarse

Returnează o valoare nenul dacă succes sau zero altfel.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, Rich editare mesaje, IRichEditOle

Index