IRichEditOle::SetHostNames

Seturi de "nume de gazdă" să fie obiecte ca acestea sunt introduse la control de editare bogat. Numele de gazdă sunt utilizate în interfața cu utilizatorul de servere pentru a descrie cadrul container de obiecte deschise.

(HRESULT SetHostNames LPCSTR  lpstrContainerApp, LPCSTR  lpstrContainerObj  );
 

Parametrii

szContainerApp
Null-terminated numele aplicației container.
szContainerObj
Null-terminated nume container document sau obiect.

Valorile întroarse

Întoarce starea de succes. Utilizarea GetScode pentru a prelua o scode. Poate fi S_OK pe succesul sau E_OUTOFMEMORY în cazul în care nu ar putea fi alocate memorie amintesc siruri de caractere.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richole.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, Editare bogat OLE interfe?ele, IRichEditOle

Index