IRichEditOle::SetDvaspect

Setează aspectul care utilizează un control de editare bogat pentru a desena un obiect. Acest apel nu modificați informațiile desen în cache în obiectul; Acest lucru să fie realizat de apelantului. Apelul cauza obiectului pentru a fi rescris.

(HRESULT SetDvaspect LUNG  iob, DWORD  dvaspect  );
 

Parametrii

iob
Indicele de obiect al cărui aspect este de a stabili. Dacă acest parametru este REO_IOB_SELECTION, cu aspect de obiectul selectat este de a stabili.
dvaspect
Aspect pentru a utiliza atunci când desenați. Valorile sunt definite de OLE.

Valorile întroarse

Întoarce starea de succes. Utilizarea GetScode pentru a prelua o SCODE. Poate fi S_OK pe succesul sau E_INVALIDARG în cazul în care indicele nu este valid.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richole.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, Editare bogat OLE interfe?ele, IRichEditOle

Index