EnumResourceLanguages

Funcția EnumResourceLanguages caută un modul pentru fiecare resursă de tipul specificat și numele și trece limba din fiecare resursă localizează la o funcție de apel invers definite.

(BOOL EnumResourceLanguages HMODULE  hModule, / / resurse-modulul mânerLPCTSTRlpType, / / indicatorul de resurse de tipLPCTSTRlpName, / / indicatorul la numele resurseiENUMRESLANGPROClpEnumFunc, / / cursorul în funcție de apel inversLunglParam / / definite de aplicarea parametru);
 

Parametrii

hModule
Manipulați cu modulul ale căror executable dosar conține resurse pentru care limbile sunt pentru a fi enumerate. Dacă acest parametru este NULL, funcția enumeră limbile resurse în modulul utilizat pentru a crea procesul curent.
lpType
Indicatorul la un șir null-terminated specifică tipul de resursă pentru care este fiind enumerate limba. Pentru tipurile de resurse standard, acest parametru poate fi una dintre următoarele valori:
Valoarea Sensul
RT_ACCELERATOR Accelerator tabel
RT_ANICURSOR Cursorul animate
RT_ANIICON Pictogramă animată
RT_BITMAP Resurse bitmap
RT_CURSOR Cursorul hardware-dependente de resurse
RT_DIALOG Caseta de dialog
RT_FONT Font resurse
RT_FONTDIR Font director de resurse
RT_GROUP_CURSOR Resurse cursorul hardware-independent
RT_GROUP_ICON Resurse independente de articole de fier icon
RT_HTML HTML document
RT_ICON Resurse dependente de articole de fier icon
RT_MENU Meniul resurse
RT_MESSAGETABLE Intrare mesaj-tabel
RT_PLUGPLAY Resurse plug and play
RT_RCDATA Definite de aplicare resurse (datele primare)
RT_STRING String-tabelul Intrare
RT_VERSION Versiunea resurse
RT_VXD VXD

lpName
Indicatorul la un șir null-terminated care specifică numele de resursă pentru care este fiind enumerate limba.
lpEnumFunc
Indicatorul la funcția de apel invers să fie numit pentru fiecare enumerate limba resurse. Pentru mai multe informații, consultați EnumResLangProc.
lParam
Specifică o valoare definită de aplicare a trecut la funcția de apel invers. Acest parametru poate fi utilizat în verificare erori.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Funcția de EnumResourceLanguages continuă să enumera resurse limbi până la funcția de apel invers întoarce FALSE sau toate limbile resurse au fost observa?i.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winbase.h.
Import Biblioteca:Utilizarea kernel32.lib.
Unicode:Pus în aplicare ca versiunile Unicode și ANSI pe Windows și Windows NT.

A se vedea, de asemenea

Ansamblu de resurse, resurse funcții, EnumResLangProc, EnumResourceNames, EnumResourceTypes

Index