NEWHEADER

Structura NEWHEADER conține numărul componentelor pictograma sau cursorul într-un grup de resurse. Definirea structurii furnizate aici este explicația nu este prezent în orice fișier de antet standard.

struct NEWHEADER {cuvântului rezervate; 
    WORD ResType; 
    WORD ResCount; 
} NEWHEADER, * PNEWHEADER; 
NEWHEADER NewHeader 

 

Membrii

Rezervate
Rezervate; trebuie să fie zero.
ResType
Specifică tipul resursei. Acest membru trebuie să fie RES_ICON pentru icoane și RES_CURSOR pentru cursoare.
ResCount
Specifică numărul de componente pictograma sau cursorul în grupul de resurse.

Observații

Una sau mai multe structuri RESDIR imediat după structura NEWHEADER în.Fișier RES. Membru ResCount specifică numărul de structurile RESDIR.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.

A se vedea, de asemenea

Ansamblu de resurse, resurse structuri, RESDIR

Index