EnumResNameProc

Funcția EnumResNameProc este o funcție de apel invers definite de aplicare cu funcția EnumResourceNames . Acesta primește nume de resursă. Tip ENUMRESNAMEPROC definește un indicator pentru această funcție de apel invers. EnumResNameProc este un substituent pentru numele de funcție definită de aplicare.

(BOOL apel INVERS EnumResNameProc MÂNER  hModule, / / modulul mânerLPCTSTRlpszType, / / indicatorul de resurse de tipLPTSTRlpszName, / / indicatorul la numele resurseiLunglParam / / definite de aplicarea parametru);
 

Parametrii

hModule
Manipulați cu modulul ale căror executable dosar conține resurse pentru care sunt fiind enumerate numele. Dacă acest parametru este NULL, funcția enumeră numele resursei în modulul utilizat pentru a crea procesul curent.
lpszType
Indicatorul la un șir null-terminated care specifică numele tip de resursă pentru care este fiind enumerate numele. Pentru tipuri de resurse standard, acest parametru trebuie să fie una dintre următoarele valori:
Valoarea Sensul
RT_ACCELERATOR Accelerator tabel
RT_ANICURSOR Cursorul animate
RT_ANIICON Pictogramă animată
RT_BITMAP Resurse bitmap
RT_CURSOR Cursorul hardware-dependente de resurse
RT_DIALOG Caseta de dialog
RT_FONT Font resurse
RT_FONTDIR Font director de resurse
RT_GROUP_CURSOR Resurse cursorul hardware-independent
RT_GROUP_ICON Resurse independente de articole de fier icon
RT_HTML HTML document
RT_ICON Resurse dependente de articole de fier icon
RT_MENU Meniul resurse
RT_MESSAGETABLE Intrare mesaj-tabel
RT_PLUGPLAY Resurse plug and play
RT_RCDATA Definite de aplicare resurse (datele primare)
RT_STRING String-tabelul Intrare
RT_VERSION Versiunea resurse
RT_VXD VXD

lpszName
Indicatorul la un șir null-terminated care specifică numele de resursă pentru care este fiind enumerate numele.
lParam
Specifică parametrul definit de aplicare a trecut la funcția de EnumResourceNames . Acest parametru poate fi utilizat în verificare erori.

Valorile întroarse

Această funcție de apel invers returnați adevărat să continue enumerare; în caz contrar, acesta ar trebui să return FALSE pentru a opri enumerare.

Observații

Cererea trebuie să înregistreze această funcție prin trecerea adresa sa la funcția de EnumResourceNames.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winbase.h.
Import Biblioteca:Definite de utilizator.

A se vedea, de asemenea

Ansamblu de resurse, resurse funcții, EnumResourceNames

Index