RemoveMenu

Funcția RemoveMenu a șterge un element de meniu sau detașează un submeniu în meniul specificat. Dacă elementul de meniu deschide un drop-jos meniu sau submeniu, RemoveMenu nu distruge meniul sau sa mâner, care să permită meniul pentru a fi reutilizate. Înainte de această funcție este numit, funcția de GetSubMenu ar trebui să regăsească ghidajul drop-jos meniu sau submeniu.

(BOOL RemoveMenu HMENU  hMenu, / / ocupa la meniuUINTuPosition, / / meniul punctul identificator sau pozițiaUINTuFlags / / meniul punctul pavilion);
 

Parametrii

hMenu
Ocupa în meniul să fie schimbat.
uPosition
Specifică elementul de meniu să fie eliminată, în conformitate cu parametrul uFlags.
uFlags
Specifică modul în care parametrul uPosition este interpretat. Acest parametru trebuie să fie una dintre următoarele valori:
Valoarea Sensul
MF_BYCOMMAND Indică faptul că uPosition oferă identificatorul elementului de meniu. Dacă nu este specificat nici MF_BYCOMMAND, nici MF_BYPOSITION pavilion, pavilion MF_BYCOMMAND este implicit de pavilion.
MF_BYPOSITION Indică faptul că uPosition oferă zero-based poziția relativă a elementului de meniu.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Cererea trebuie să apela funcția de DrawMenuBar ori de câte ori un meniu se modifică, dacă este sau nu din meniul într-o fereastră afișată.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul Funcții, CreatePopupMenu, DeleteMenu, DrawMenuBar, GetSubMenu

Index