Meniul Trimitere

Pentru comoditate, acest subiect furnizează o listă de meniul programare elemente grupate după zona func?ionale.

Pentru Liste alfabetice, consultați următoarele subiecte:

Meniul mânere

GetMenu
GetSubMenu
GetSystemMenu
IsMenu

Element de meniu informații

GetMenuItemCount
GetMenuItemID
GetMenuItemInfo
GetMenuState
SetMenuItemInfo

MENUITEMINFO

Elemente de meniu implicite

GetMenuDefaultItem
SetMenuDefaultItem

Element de meniu statele

CheckMenuItem
CheckMenuRadioItem
EnableMenuItem
HiliteMenuItem
SetMenuItemBitmaps

Meniul șabloane

LoadMenu
LoadMenuIndirect
MENUITEMTEMPLATE
MENUITEMTEMPLATEHEADER
MENUEX_TEMPLATE_HEADER
MENUEX_TEMPLATE_ITEM

Meniul crearea și modificarea

AppendMenu
CreateMenu
CreatePopupMenu
DeleteMenu
DestroyMenu
DrawMenuBar
InsertMenu
InsertMenuItem
ModifyMenu
RemoveMenu

SetMenuItemInfo

Afișare meniu

SetMenu
TrackPopupMenu
TrackPopupMenuEx
WM_CONTEXTMENU

Meniul mesaje

WM_COMMAND
WM_CONTEXTMENU
WM_DRAWITEM
WM_ENTERMENULOOP
WM_EXITMENULOOP
WM_INITMENU
WM_INITMENUPOPUP
WM_MEASUREITEM
WM_MENUCHAR
WM_MENUSELECT
WM_SYSCOMMAND

Index