Proprietarul-trase meniuri și mesaj WM_DRAWITEM

Ori de câte ori elementul trebuie să se întocmească (de exemplu, atunci când primul este afișat sau atunci când utilizatorul selectează), sistemul trimite mesajul WM_DRAWITEM procedura fereastra din meniul Fereastră de proprietar. Acest mesaj conține un indicator spre o structură de DRAWITEMSTRUCT , care conține informații despre elementul, inclusiv datele articol pe care o cerere poate fi încredin?ate. În plus, DRAWITEMSTRUCT conține steaguri care indică starea de articol (cum ar fi dacă este gri sau verificate), precum și un dreptunghi de încadrare și un context de dispozitiv care aplicația utilizează pentru a desena elementul.

Cererea trebuie să facă următoarele în timp ce mesajul WM_DRAWITEM de prelucrare:

  1. Determinați tipul de desen care este necesar. Pentru a face acest lucru, a verifica itemAction membre de structura DRAWITEMSTRUCT.
  2. Desenați elementul de meniu corespunzător, utilizând cadrul dreptunghiului ?i dispozitiv de încadrare ob?inute din structura DRAWITEMSTRUCT . Cererea trebuie să atragă numai în interiorul dreptunghiului de încadrare. Din motive de performanță, sistemul nu clip porțiuni din imagine care sunt stabilite în afara dreptunghiului.
  3. Restabiliți toate GDI obiectele selectate pentru elementul de meniu context de dispozitiv.

Dacă utilizatorul selectează elementul de meniu, sistemul setează membru itemAction din structura DRAWITEMSTRUCT la valoarea ODA_SELECT și setează valoarea ODS_SELECTED membru itemState . Aceasta este o cerere cue pentru a aspira elementul de meniu pentru a indica faptul că este selectat.

Index