SetMenuDefaultItem

Funcția de SetMenuDefaultItem stabilește elementul de meniu implicite pentru meniul specificat.

(BOOL SetMenuDefaultItem HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  UINT  fByPos  );
 

Parametrii

hMenu
Ocupa în meniul pentru a seta elementul prestabilit pentru.
uItem
Identificator sau de elementul de meniu implicite noi sau -1 pentru nici un element prestabilit. Sensul acest parametru depinde de valoarea de fByPos.
fByPos
Valoare specifică sensul uItem. Dacă acest parametru este FALSE, uItem este un identificator de articol de meniu. În caz contrar, este o poziție de elementul de meniu.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?iile de eroare, utilizați GetLastError funcția.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 4.0 sau ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul Funcții, GetMenuDefaultItem

Index