GetMenuItemInfo

Funcția GetMenuItemInfo regăsește informații despre un element de meniu.

(BOOL GetMenuItemInfo HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  BOOL  fByPosition,  LPMENUITEMINFO  lpmii  );
 

Parametrii

hMenu
Mâner pentru meniul care conține elementul de meniu.
uItem
Identificator sau poziția elementului de meniu pentru a obține informații. Sensul acest parametru depinde de valoarea de fByPosition.
fByPosition
Valoare specifică sensul uItem. Dacă acest parametru este FALSE, uItem este un identificator de articol de meniu. În caz contrar, este o poziție de elementul de meniu.
lpmii
Indicator spre o structură MENUITEMINFO care specifică informațiile pentru a regăsi și primește informații despre elementul de meniu.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?iile de eroare, utilizați GetLastError funcția.

Observații

Windows CE: Valoarea de pavilion MIM_CHECKMARKS nu este acceptată pentru membru fMask structura MENUITEMINFO a subliniat de parametrul pmii din această funcție.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 4.0 sau ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.
Unicode:Pus în aplicare ca Unicode și ANSI versiuni Windows NT.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul Funcții, SetMenuItemInfo, MENUITEMINFO

Index