Meniul element separatoare și sfârșituri de linie

Sistemul oferă un tip special de element de meniu, numit un separator, care apare ca o linie orizontală. Se poate utiliza un separator de a împărți un meniu în grupe de elemente înrudite. Un separator nu pot fi utilizate într-un meniu bar, și utilizatorul poate selecta un separator.

Atunci când o bară de meniu conține mai multe nume de meniu decât încap pe o singură linie, sistemul wraps bara de meniu de automat de rupere-l în două sau mai multe linii. Se poate provoca un sfârșit de linie să apară la un anumit element pe o bară de meniu asociind pavilion MFT_MENUBREAK tip element. Sistemul locuri acel articol și toate articolele ulterioare pe o linie nouă.

Atunci când un meniu conține mai multe elemente decât încap într-o coloană, meniul va fi trunchiat. Se poate provoca un sfârșit de coloană să apară la un anumit element într-un meniu de asocierea pavilion MFT_MENUBREAK tip la elementul sau utilizând opțiunea MENUBREAK în instrucțiunea MENUITEM. Sistemul locuri acest articol și toate articolele ulterioare într-o coloană nouă. Drapelul tip MFT_MENUBARBREAK are același efect, cu excepția faptului că o linie verticală care apare între coloana nou și vechi.

Dacă utilizați AppendMenu, InsertMenu, sau funcții de ModifyMenu pentru a asocia sfârșiturile de linie, trebuie să asociați steagurile de tipul MF_MENUBREAK sau MF_MENUBARBREAK.

Index