MDINEXTMENU

Structura MDINEXTMENU conține informații despre meniul pentru a fi activat.

typedef struct tagMDINEXTMENU {}
    HMENU hmenuIn;
    HMENU hmenuNext;
    HWND hwndNext;
} MDINEXTMENU, * PMDINEXTMENU, ÎN PREZENT * LPMDINEXTMENU 

Membrii

hmenuIn
Ghidajul se întoarce la meniul curent.
hmenuNext
Specifică un mâner pentru meniul pentru a fi activat.
hwndNext
Specifică un mâner în fereastra pentru a primi mesajele de notificare meniu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 4.0 sau ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul structuri, WM_NEXTMENU