GetMenuCheckMarkDimensions

&Notănbsp; Această funcție este învechit. Utilizarea GetSystemMetrics funcție cu valorile CXMENUCHECK și CYMENUCHECK pentru a prelua dimensiunile bitmap.

GetMenuCheckMarkDimensions funcția întoarce dimensiunile bitmap de marcaj implicit. Sistemul afișează acest bitmap lângă la elemente de meniu verificate. Inainte de a apela funcția SetMenuItemBitmaps pentru a înlocui bitmap-ul marcaj implicit pentru un element de meniu, cererea trebuie să determine dimensiunea corectă bitmap de asteptare GetMenuCheckMarkDimensions.

LUNG GetMenuCheckMarkDimensions(VOID) 

Parametrii

Această funcție are parametri nu.

Valorile întroarse

Valoarea returnată specifică înălțimea și lățimea, în pixeli, de bitmap de marcaj implicit. Cuvântul de înaltă-ordine conține înălțime; cuvântul low-ordine conține lățimea.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul Funcții, SetMenuItemBitmaps

Index