DrawMenuBar

Funcția DrawMenuBar redesenează bara de meniu a ferestrei specificate. Dacă bara de meniu se modifică după ce sistemul a creat fereastra, această funcție trebuie să fie numit pentru a trage bara de meniu schimbat.

(BOOL DrawMenuBar HWND  hWnd / / ocupa fereastra cu bară de meniuri pentru a aspira);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra ale căror meniu bar trebuie redesenarea.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 2.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul Funcții, DeleteMenu, InsertMenuItem, RemoveMenu, SetMenuItemInfo

Index