LoadMenuIndirect

Funcția LoadMenuIndirect încarcă șablonul meniul specificat în memorie.

(HMENU LoadMenuIndirect CONST MENUTEMPLATE  * lpMenuTemplate / / adresa din meniul șablon);
 

Parametrii

lpMenuTemplate
Indicatorul la un șablon de meniu sau un meniu extins șablon.

Un șablon de meniu dintr-o structură MENUITEMTEMPLATEHEADER , urmat de unul sau mai multe structuri de MENUITEMTEMPLATE adiacente. Un șablon de meniul extins constă dintr-o structură MENUEX_TEMPLATE_HEADER , urmat de unul sau mai multe structuri de MENUEX_TEMPLATE_ITEM adiacente.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este ghidajul în meniul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este NULL. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Atât pentru ANSI și versiunea Unicode din această funcție, siruri de caractere în structura MENUITEMTEMPLATE trebuie să fie siruri de caractere Unicode.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.
Unicode:Pus în aplicare ca Unicode și ANSI versiuni Windows NT.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul Funcții, LoadMenu, MENUEX_TEMPLATE_HEADER, MENUEX_TEMPLATE_ITEM, MENUITEMTEMPLATE, MENUITEMTEMPLATEHEADER

Index