GetMessageTime

GetMessageTime funcția întoarce timpul mesaj pentru ultimul mesaj Adus de funcția GetMessage din coada lui firul de execu?ie curent de mesaj. Timpul este un întreg lung care specifică timpul scurs, în milisecunde, din momentul în care sistemul a fost început în momentul mesajul a fost creat (care este plasate în coada de așteptare de firul mesaj).

LUNG GetMessageTime(VOID) 

Parametrii

Această funcție are parametri nu.

Valorile întroarse

Valoarea returnată specifică momentul mesaj.

Observații

Valoarea returnată de funcția GetMessageTime nu neapărat crește între mesaje ulterioare, deoarece valoarea wraps la zero dacă conta cronometru depă?e?te valoarea maximă pentru un întreg lung.

Pentru a calcula timp întârzieri între mesaje, verificați că momentul al doilea mesaj este mai mare decât momentul primul mesaj; apoi, scade durata de primul mesaj din momentul al doilea mesaj.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Mesaje și mesaj cozile de prezentare, mesaj și mesaj coada de funcții, GetMessage, GetMessagePos

Index