Crearea fereastra copil

Pentru a crea o fereastră de copil, o cerere de MDI apelează funcția CreateMDIWindow sau trimite mesajul WM_MDICREATE la fereastra client MDI. Un mod mai eficient pentru a crea o fereastră de copil MDI este de a apela funcția CreateWindowEx , specificând stilul WS_EX_MDICHILD extinsă. Un fir într-o aplicație de MDI poate utiliza CreateMDIWindow sau CreateWindowEx pentru a crea o fereastra copil într-un fir diferit. Mesajul WM_MDICREATE este folosit numai în contextul același fir.

Pentru a distruge o fereastră de copil, o cerere de MDI trimite un mesaj WM_MDIDESTROY fereastra client MDI.

Index