TranslateMDISysAccel

Taste accelerator procesele funcție TranslateMDISysAccel pentru fereastra meniul comenzi de multiple document interface (MDI) copil windows asociate cu fereastra client MDI specificate. Funcția traduce mesaje WM_KEYUP și WM_KEYDOWN WM_SYSCOMMAND mesajelor și trimite-le la ferestrele adecvate pentru copil MDI.

(BOOL TranslateMDISysAccel HWND  hWndClient, / / ocupa la fereastra client MDILPMSGlpMsg / / adresa de structura cu date mesaj);
 

Parametrii

hWndClient
Ocupa în fereastra client MDI.
lpMsg
Indicatorul la un mesaj adus utilizând funcția GetMessage sau PeekMessage . Mesajul trebuie să fie o structură MSG și conține informații mesaj din coada de mesaje aplicației.

Valorile întroarse

Dacă mesajul este tradus în o comandă de sistem, valoarea returnată este nenul.

Dacă mesajul nu este tradus în o comandă de sistem, valoarea returnată este zero.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Multiple Document Interface prezentare, Multiple Document Interface funcții, GetMessage, PeekMessage, TranslateAccelerator, MSG, WM_KEYDOWN, WM_KEYUP, WM_SYSCOMMAND

Index