IsWindowEnabled

Funcția IsWindowEnabled determină dacă fereastra specificat este activată pentru mouse ?i tastatură de intrare.

(BOOL IsWindowEnabled HWND  hWnd / / ocupa fereastra pentru a testa);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra pentru a testa.

Valorile întroarse

Dacă fereastra este activată, valoarea returnată este nenul.

Dacă fereastra nu este activată, valoarea returnată este zero.

Observații

Un copil fereastra primește intrare doar dacă este activată și vizibile.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Tastatură intrare prezentare generală, funcții de Input tastatură, EnableWindow, IsWindowVisible

Index