SetKeyboardState

Funcția de SetKeyboardState copiază un array de 256-byte statelor cheie tastatura în firul de asteptare stat tastatură-intrare tabel. Acest lucru este același tabel accesate prin funcțiile GetKeyboardState și GetKeyState . Modificările aduse acestui tabel nu afectează input tastatură pentru orice alte thread.

(BOOL SetKeyboardState LPBYTE  lpKeyState / / array cu virtual-cheie codes);
 

Parametrii

lpKeyState
Indicator spre o matrice de 256-byte care conține tastatura cheie statele.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Deoarece funcția SetKeyboardState modifică statul intrare fir de apel ?i nu global intrare statul de sistem, o cerere nu poate utiliza SetKeyboardState pentru a seta num lock, caps lock sau scroll lock indicatoare luminoase pe tastatură.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Tastatură intrare prezentare generală, funcții de Input tastatură, GetAsyncKeyState, GetKeyboardState, GetKeyState, MapVirtualKey

Index