MapVirtualKey

Funcția MapVirtualKey traduce codul (hăr?i) un virtual-cheie într-o scanare cod sau caracterul valoare, sau un cod de scanare traduce un virtual-cheie code.

(UINT MapVirtualKey UINT  uCode, / / virtual-cheie code cod sau scanareUINTuMapType / / traducere pentru a efectua);
 

Parametrii

uCode
Precizează codul de cod sau scanare virtual-cheie pentru o cheie. Cum este interpretată această valoare depinde de valoarea parametrului uMapType.
uMapType
Specifică traducere pentru a efectua. Valoarea acestui parametru depinde de valoarea parametrului uCode:
Valoarea Sensul
0 uCode este un cod de virtual-cheie și este tradus în un cod de scanare. Dacă este un cod de virtual-cheie care nu face distinc?ie între Cheile parte stânga și dreapta, este returnat codul de scanare pe partea stângă. Dacă nu există nici o traducere, funcția întoarce 0.
1 uCode este un cod de scanare și este tradus în o virtuale-cheie code care nu face distinc?ie între stânga - și dreapta - parte chei. Dacă nu există nici o traducere, funcția întoarce 0.
2 uCode este un cod de virtual-cheie și este tradus în valoare de caractere unshifted în cuvântul low-ordinea valorii returnate. Dead chei (diacritice) sunt indicate prin setarea pic top de valoarea returnată. Dacă nu există nici o traducere, funcția întoarce 0.
3 uCode este un cod de scanare și este tradus în o virtuale-cheie code care distinge între stânga - și dreapta - parte chei. Dacă nu există nici o traducere, funcția întoarce 0.

Valorile întroarse

Valoarea returnată este un cod de scanare, un cod de virtual-cheie sau o valoare de caractere, în funcție de valoarea de uCode și uMapType. Dacă nu există nici o traducere, valoarea returnată este zero.

Observații

Cererea poate utiliza MapVirtualKey pentru a traduce scanare coduri constantele virtual-cheie code VK_SHIFT, VK_CONTROL și VK_MENU, și vice-versa. Aceste traduceri nu fac distinc?ia între cazurile shift, ctrl, sau tastele alt stânga și la dreapta. Cererea poate obține codul de scanare corespunzătoare la stânga sau la dreapta instanță de una dintre aceste chei de asteptare MapVirtualKey cu uCode set la una din următoarele constante virtual-cheie code.

VK_LSHIFT VK_RSHIFT
VK_LCONTROL VK_RCONTROL
VK_LMENU VK_RMENU

Aceste constante distinctiv de stânga ?i de dreapta sunt disponibile pentru o cerere numai prin GetKeyboardState, SetKeyboardState, GetAsyncKeyState, GetKeyStateși MapVirtualKey funcții.

Windows CE: Windows CE acceptă numai o valoare 2 pentru parametrul uMapType -mapping din tastele virtuale de caractere unshifted.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.
Unicode:Pus în aplicare ca Unicode și ANSI versiuni Windows NT.

A se vedea, de asemenea

Tastatură intrare prezentare generală, funcții de Input tastatură, GetAsyncKeyState, GetKeyboardState, GetKeyState, SetKeyboardState

Index