Acceleratoare de tastatură

O tastatură accelerator (sau, pur și simplu, accelerator) este o apăsare de taste sau o combinație de taste care generează un mesaj WM_COMMAND sau WM_SYSCOMMAND pentru o cerere.

Index