CopyIcon

Funcția de CopyIcon copiază pictograma specificat dintr-un alt modul în modul curent.

(HICON CopyIcon HICON  hIcon / / ocupa pictograma pentru a copia);
 

Parametrii

hIcon
Mâner de pe pictograma de copiat.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este un mâner de pe pictograma duplicate.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este NULL. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Funcția de CopyIcon permite o cerere sau biblioteca cu legare dinamică (DLL) pentru a obține propriul manipula la o pictogramă de?inute de un alt modul. Dacă modulul alte este eliberat, pictograma aplicației încă va fi capabil de a utiliza pictograma.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Icoane prezentare generală, funcții Icon, CopyCursor, DrawIcon, DrawIconEx