Afișarea o pictogramă

Aplicația poate de încărcare și de a crea pictograme pentru a afișa în zona aplicației client sau copil windows. Următorul exemplu demonstrează cum să atragă o pictogramă în zona de client din fereastra ale căror contextul de afișare (DC) este identificat prin parametrul hdc .

HICON hIcon1;  / / icon ocupa HDC hdc;    / / mâner pentru a afișa contextul DrawIcon (hdc, 10, 20, hIcon1) 

 

Sistemul afișează în mod automat icon(s) de clasă pentru o fereastră. Aplicația asociați clasa icoane în timp ce înregistrarea o clasă de Ferestre. Aplicația poate înlocui o pictogramă de clasă utilizând SetClassLong funcție. Această funcție modifică fereastra implicit setările pentru toate ferestrele de o clasă. Următorul exemplu înlocuiește o pictogramă de clasă cu pictograma ale căror identificatorul de resursă este 480.

HINSTANCE hinst;      / / ocupa la curent instanță HWND hwnd;         / / fereastra principală ocupa / / modifica pictograma pentru clasa fereastra hwnd lui. 
 
SetClassLong(hwnd, // window handle GCL_HICON, // changes icon (LONG) LoadIcon(hinst, MAKEINTRESOURCE(480))
  ) 

 

Pentru mai multe informații despre fereastra clase, a se vedea Fereastra clase.

Index