Folosind numere întregi

Win32 API oferă două funcții de întregi-conversie pentru editare controale menite să conțină numai numere. Funcția SetDlgItemInt creează reprezentarea string un întreg specificat (semnate sau nesemnate) și trimite șirul la un control de editare. SetDlgItemInt returnează nici o valoare. Funcția GetDlgItemInt creează un întreg (semnate sau nesemnate) din sa reprezentare string într-un control de editare. GetDlgItemInt întoarce întreg (sau o valoare de eroare).

Index