SendDlgItemMessage

Funcția SendDlgItemMessage a trimite un mesaj la controlul specificat într-o casetă de dialog.

(SendDlgItemMessage) lung HWND  hDlg, / / mâner din caseta de dialog intnIDDlgItem, / / identificator de controlUINTMsg, / / mesaj pentru a trimiteWPARAMwParam, / / primul mesaj parametruLPARAMlParam / / al doilea parametru mesaj);
 

Parametrii

hDlg
Identifică caseta de dialog care conține controlul.
nIDDlgItem
Precizează identificatorul de control care primește mesajul.
Msg
Specifică mesaj pentru a fi trimis.
wParam
Specifică informa?ii suplimentare specifice mesaj.
lParam
Specifică informa?ii suplimentare specifice mesaj.

Valorile întroarse

Valoarea returnată specifică rezultatul prelucrării mesaj și depinde de mesaj trimis.

Observații

Funcția SendDlgItemMessage nu se întoarce până când mesajul a fost prelucrat.

Utilizarea SendDlgItemMessage este identic cu preluarea un mâner de comanda specificată și funcția SendMessage de asteptare.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.
Unicode:Pus în aplicare ca Unicode și ANSI versiuni Windows NT.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a casete de dialog, Dialog caseta de funcții, SendMessage