GetCursorPos

Funcția GetCursorPos preia poziția cursorului, în coordonate de ecran.

(BOOL GetCursorPos LPPOINT  lpPoint / / adresa de structura de cursorul de poziții);
 

Parametrii

lpPoint
Indicatorul pentru a o structura punctul care primește ecran coordonatelor cursorului.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Poziția cursorului este întotdeauna dat în coordonate de ecran și nu este afectat de modul de cartografiere de fereastra care conține cursorul.

Procesul de apel trebuie să aveți acces WINSTA_READATTRIBUTES la stația fereastra.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Cursoare prezentare generală, funcții cursorul, ClipCursor, , punctul, SetCursor, SetCursorPos, ShowCursor

Index